• Kết nối giao thương cho nông sản Đắk Nông
  • 16/11/2020 09:09
  • Sản phẩm phong phú, được đầu tư sản xuất, chế biến đảm bảo theo các quy trình, các sản phẩm nông sản của Đắk Nông đang có nhiều cơ hội để phát triển mạnh ở cả thị trường trong và ngoài nước, nhất là thông qua các hội chợ, triển lãm.
Viết bình luận mới