• Kết nối cung cầu nông nghiệp tỉnh Đắk Nông
  • 10/10/2021 11:34
  • Chiều ngày 9/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với 92 điểm cầu đến Ủy ban nhân dân cấp xã trong tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà khoa học trong nước; Tổ công tác tiêu thụ nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Viết bình luận mới