HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Huyện Đắk Glong giảm trên 31.300ha rừng tự nhiên
  • 13/09/2017 17:45
  • Qua giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh sáng 13/9 tại huyện Đắk Glong về việc triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai và dân cư trên địa bàn huyện, cho thấy, từ năm 2008 đến năm 2016, toàn huyện giảm trên 31.300ha rừng tự nhiên và giảm 20% độ che phủ rừng (từ 69,9% xuống 49,8%).
Viết bình luận mới