HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hướng đến sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật
  • 28/01/2020 10:31
  • Không thể phủ nhận vai trò của thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) đối với thực tiễn sản xuất nông nghiệp trong phòng, chống các loại dịch bệnh, bảo vệ cây trồng. Tuy nhiên, nếu sử dụng TBVTV không tốt thì có thể trở thành con dao 2 lưỡi, phát sinh những loại dịch bệnh phức tạp và gây tác hại tới môi trường.
Viết bình luận mới