HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở Đại đội Thiết giáp 74
  • 10/08/2018 18:32
  • Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng chuyên sâu, gắn lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm trọng tâm. Đó là những biện pháp được thực hiện nhằm nâng cao khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của Đại đội Thiết giáp 74, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.
Viết bình luận mới