HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hợp đồng thêm 385 giáo viên bậc mầm non
  • 29/08/2018 17:06
  • Thường trực HĐND tỉnh vừa xem xét và thông qua chủ trương tiếp tục cho hợp đồng 385 giáo viên bậc mầm non, trong thời hạn 12 tháng. Chỉ tiêu hợp đồng giáo viên phân bổ về: Huyện Tuy Đức 91 hợp đồng; huyện Đắk Glong 74 hợp đồng; huyện Krông Nô 63 hợp đồng; huyện Đắk Song 50 hợp đồng; huyện Đắk Mil 45 hợp đồng; huyện Đắk R’lấp 40 hợp đồng; thị xã Gia Nghĩa 22 hợp đồng.
Viết bình luận mới