• Hơn 20 cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội
  • 16/10/2020 09:54
  • Theo Ban tổ chức đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã có 20 cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương và gần 10 trang thông tin điện tử tham gia tuyên truyền, đưa tin về Đại hội. Ban tổ chức Đại hội đã cấp 89 thẻ tác nghiệp báo chí cho các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, quay phim phục vụ tuyên truyền, đưa tin tại Đại hội.
Viết bình luận mới