• Hội thi đồ dùng, đồ chơi bậc học mầm non
  • 21/12/2020 15:29
  • Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đăk R’lấp vừa tổ chức Hội thi “Triển lãm đồ dùng, đồ chơi cấp huyện bậc học mầm non năm học 2020 – 2021”, với sự tham gia của 14 trường Mầm non trên địa bàn.
Viết bình luận mới