• Hội thảo triển khai các nội dung Đề án 818
  • 23/11/2020 21:47
  • Ngày 23/11, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở y tế tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ban Quản lý Đề án 818, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch năm 2020 về những nội dung của Dự án thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản (KHHGĐ, SKSS), dịch vụ dự phòng và sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung tại cộng đồng đến năm 2030.
Viết bình luận mới