HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về phòng, chống thiên tai và TKCN
  • 20/06/2019 17:38
  • Phát biểu Kết luận tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ sáng nay, 20/6, về tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: các cấp, ngành tiếp tục triển khai toàn diện công tác PCTT, giảm thiểu thiệt hại về người và của cho Nhân dân trên cơ sở phòng ngừa là chính. Cùng với việc khẩn trương hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ chức PCTT, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tránh tình trạng bị động, lúng túng khi có bất ngờ xảy ra. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng PCTT & TKCN cho Nhân dân cần được tiếp tục chú trọng...
Viết bình luận mới