• Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Đảng bộ Khối
  • 15/01/2021 10:10
  • Ngày 15/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viết bình luận mới