HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm 2017
  • 20/05/2017 17:11
  • Ngày 20/5, tại huyện Đắk R’lấp, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng và doanh nghiệp năm 2017 với hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh trên địa bàn các huyện Tuy Đức, Đắk R’lấp.
Viết bình luận mới