• Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2020
  • 18/09/2020 16:03
  • Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến.
Viết bình luận mới