HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất vật liệu xây dựng
  • 25/05/2017 20:47
  • Chiều ngày 25/5, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ Ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất vật liệu xây dựng” tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Trí Nguyên (Gia Nghĩa).
Viết bình luận mới