HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hỗ trợ ứng dụng công nghệ chế biến cà phê ướt
  • 18/10/2019 15:05
  • Ngày 18/10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đã tổ chức nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” tại Hợp tác xã Nông- Lâm nghiệp Đắk Mil, xã Đức Minh (Đắk Mil).
Viết bình luận mới