HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hỗ trợ ứng dụng chế biến hồ tiêu sạch
  • 08/12/2017 18:47
  • Ngày 8/12, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến hồ tiêu sạch” tại Công ty Cổ phần Bách Sinh, xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa).
Viết bình luận mới