• Hỗ trợ máy móc tiên tiến trong sản xuất cà phê bột
  • 27/05/2017 11:05
  • Ngoài việc tự đầu tư 152 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Hương Nguyên Đắk Nông, huyện Chư Jút còn được Quỹ Khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng mua máy tiếp nguyên liệu, máy rang và máy làm nguội để sản xuất cà phê bột.
Viết bình luận mới