HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.
  • 10/10/2017 07:47
  • Một trong những phần việc quan trọng của doanh nghiệp khởi nghiệp là thiết lập được bộ máy kế toán vững chắc ngay từ đầu. Nắm bắt được nhu cầu đó, vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết với Công ty Cổ phần Phần mềm Misa thực hiện tư vấn, hỗ trợ miễn phí phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2017. Đây là một trong nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh.
Viết bình luận mới