HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Hiệu quả từ những bảng thông báo.
  • 13/11/2017 14:37
  • Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, những năm gần đây, nhiều thôn, bon ở huyện Krông Nô đã xây dựng các bảng thông báo để thông tin các hoạt động của địa phương đến người dân. Cách làm này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ ở.
Viết bình luận mới