HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • HĐND tỉnh thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm
  • 10/07/2019 11:45
  • Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, sau khi nghe các báo cáo, tờ trình nghị quyết, các đại biểu đã tiến hành thảo luận nhiều nội dung cử tri quan tâm như công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý khoáng sản đang bộ lộ yếu kém, gây bức xúc trong Nhân dân.
Viết bình luận mới