HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • HĐND tỉnh thẩm tra các dự án cần thu hồi đất
  • 13/11/2019 17:18
  • Sáng 13/11, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Đắk Nông tổ chức thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020.
Viết bình luận mới