• HĐND tỉnh Đắk Nông - Dấu ấn nhiệm kỳ 2016- 2021
  • 05/04/2021 07:47
  • Mới đây, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp tổng kết. Đây là dịp đánh giá lại hiệu quả hoạt động cũng như rút ra những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ tiếp theo.
Viết bình luận mới