HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay
  • 25/12/2017 17:47
  • Thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn xác định, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội. Từ đó, nhiều hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng được triển khai đa dạng, phong phú. Phản ánh của Truyền hình Internet Báo Đắk Nông làm rõ thêm về vấn đề này.
Viết bình luận mới