HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 2 cấp
  • 14/04/2017 21:46
  • Ngày 14/4, tại huyện Đắk R’lấp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND huyện Đắk R’lấp tổ chức hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp lần thứ I, năm 2017 với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo luật Tổ chức chính quyền địa phương và luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015”.
Viết bình luận mới