• Giải quyết vướng mắc để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
  • 12/10/2020 13:40
  • Đến hết quý III năm 2020, tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh mới đạt 6,58%, thấp hơn 0,37% so với cùng kỳ năm 2019 và sẽ khó đạt kế hoạch đề ra là 7,91%. Ngoài tác động từ đại dịch Covid -19 thì tình hình giải ngân vốn đầu tư công chậm, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán, lũ lụt đã tác động rất lớn đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Viết bình luận mới