HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Giải pháp việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số
  • 10/07/2019 15:39
  • Ngày 10/7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, thực trạng và giải pháp”.
Viết bình luận mới