• Giá vật liệu xây dựng tăng, sức mua giảm
  • 22/03/2021 13:49
  • Đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn, sức mua giảm đã khiến cho thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh kém sôi động. Tuy nhiên, giá một số mặt hàng xây dựng lại có chiều hướng tăng cao.
Viết bình luận mới