HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ buôn, bon kết nghĩa
  • 11/07/2018 10:14
  • Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ được tổ chức vào chiều 10/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Cao Huy yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết nghĩa theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Viết bình luận mới