HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Gần 400 cây thông bị "đầu độc"
  • 17/09/2019 14:59
  • Từ đầu tháng 9/2019 đến nay, gần 400 cây thông tại khoảnh 8, tiểu khu 1699, Rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14, thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân đã chết hoặc có hiện tượng bị chết. Các cây thông có đường kính từ 10 - 50cm, lá bắt đầu ngả màu, mỗi gốc bị khoan từ 1 - 4 lỗ, sâu từ 6 - 8cm và đổ hóa chất vào để cây chết từ từ
Viết bình luận mới