HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Gần 20.000 ha đất thu hồi từ các nông lâm trường đã được CNQSDĐ
  • 12/09/2018 17:53
  • Sáng 12/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch số 437 ngày 10/10/2014 về quản lý và bố trí sử dụng hơn 63.000 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng (giai đoạn 1/7/2004 - 1/1/2010) được thu hồi từ các nông lâm trường và giao cho về cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng.
Viết bình luận mới