• Đường vào trung tâm xã Nâm Nung xuống cấp nghiêm trọng
  • 16/11/2020 08:29
  • Thời gian qua, tuyến đường từ trung tâm xã Nâm Nung, kết nối với xã Nâm N’đia, huyện Krông Nô đang xuống cấp nghiêm trọng. Đường xuất hiện nhiều ổ “voi”, ổ “trâu” đã ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Nâm Nung.
Viết bình luận mới