• Đường vào thác Liêng Nung sạt lở nghiêm trọng
  • 22/10/2020 18:04
  • Tuyến đường xuống thác Liêng Nung, ở bon N'Jriêng, xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cơ bản đã xây dựng xong và sắp bàn giao cho đơn vị sử dụng. Tuy nhiên, do mưa kéo dài đã gây sạt lở, điểm sạt lở kéo dài hơn 100m, chiều rộng khoảng 30m.
Viết bình luận mới