• Đưa dịch vụ kỹ thuật y tế cao về tuyến xã ở Đắk Glong
  • 05/10/2020 08:42
  • Đề án nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong đã chính thức đưa vào hoạt động, đánh dấu sự đổi mới của một cơ sở y tế cấp xã. Đây là đề án đầu tiên của tỉnh Đăk Nông thực hiện ở tuyến cơ sở, với dịch vụ y tế kỹ thuật cao được đầu tư đang kỳ vọng tạo bước đột phá về chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực xa trung tâm huyện .
Viết bình luận mới