• Đối thoại chính sách an toàn thực phẩm
  • 22/10/2020 16:40
  • Ngày 22/10, tại TP Gia Nghĩa, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị đối thoại chính sách an toàn thực phẩm cho 160 cán bộ, hội viên, nông dân thuộc thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Glong, Đắk R'lấp, Đắk Song.
Viết bình luận mới