• Đổi rác lấy cây xanh ở Đắk R’lấp
  • 12/11/2020 10:58
  • Để chung tay bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, chùa Liên Hoa huyện Đắk R’lấp vừa tổ chức Chương trình “đổi rác lấy cây xanh”.
Viết bình luận mới