HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đổi mới phương pháp giảng dạy trung cấp lý luận-hành chính
  • 16/06/2019 08:52
  • Sáng 15/6, tại thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, Cụm thi đua số 7 gồm các trường chính trị khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy trung cấp lý luận chính trị- hành chính trong giai đoạn hiện nay.
Viết bình luận mới