• Doanh nghiệp nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”
  • 13/09/2021 08:53
  • Để bảo đảm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, vừa nỗ lực sản xuất, kinh doanh.
Viết bình luận mới