• Doanh nghiệp hiến kế cùng xây dựng Đắk Nông phát triển
  • 15/10/2021 10:20
  • Chương trình khát vọng Đắk Nông được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng, trong đó, các phiên tọa đàm, giao lưu giữa chính quyền và doanh nghiệp được xem là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp nêu lên những khó khăn, vướng mắc cũng như hiến kế để chính quyền cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Viết bình luận mới