HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đoàn Kiểm tra số 5 làm việc với tỉnh Đắk Nông về Kết luận số 62 của Bộ Chính trị
  • 17/04/2019 08:34
  • Ngày 16/4, Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62 năm 2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội” đã làm việc với tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện Kết luận trên địa bàn tỉnh.
Viết bình luận mới