• Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
  • 22/09/2021 17:06
  • Sáng 22/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã khảo sát, làm việc với Ủy ban Ủy ban Mặt trân tổ quốc Việt Nam tỉnh để nắm bắt tình hình chung về công tác phối hợp, vận động các nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19; tâm tư nguyện vọng của nhân dân và những đề xuất, kiến nghị có liên quan; công tác phối hợp trong việc tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Viết bình luận mới