HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đoàn đại biểu Đắk Nông thảo luận, góp ý các dự án Luật
  • 26/05/2020 18:55
  • Bước sang ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
Viết bình luận mới