HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Điện lực Đắk Nông cấp điện ổn định cho hơn 143.500 khách hàng
  • 21/12/2017 16:15
  • Trong năm 2017, Công ty Điện lực Đắk Nông đã thực cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới và trạm điện, với tổng vốn đầu tư 179,5 tỷ đồng; đồng thời, đầu tư 10 tỷ đồng để sử chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn. Toàn tỉnh đã có 720/724 thôn, bon có điện lưới quốc gia; cấp điện ổn định, đảm bảo cho 143.500 khách hàng.
Viết bình luận mới