• Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0
  • 07/12/2021 09:20
  • Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0, với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid 19; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá trong kỷ nguyên số, tổ chức vào sáng mồng 6 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: việc thích ứng và phát triển của mỗi quốc gia dưới tác động của đại dịch Covid-19 trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa hiện nay là vấn đề lớn, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ngày càng sâu rộng.
Viết bình luận mới