HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đến cuối năm 2017, có ít nhất 5 xã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM
  • 30/08/2017 18:11
  • Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 năm 2017 vào sáng 30/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh, các đơn vị cần đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2017, có ít nhất 5 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Về vấn đề quản lý bảo vệ rừng, các sở, ngành, địa phương phải vào cuộc quyết liệt hơn, kiên quyết xử lý thật nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng phá rừng.
Viết bình luận mới