• Đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án cấp bách ứng phó với biến đổi khí hậu
  • 07/08/2019 14:45
  • Phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông vào sáng ngày 7/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại - Quốc hội Nguyễn Sỹ Cường đề nghị Đắk Nông tiếp tục triển khai một số nội dung để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, lưu ý về quản lý bảo vệ rừng; khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi; tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất, nước… Ủy ban đối ngoại sẽ báo cáo cấp trên điều chỉnh chính sách phù hợp với đặc thù địa phương và có giải pháp hỗ trợ nguồn lực để tỉnh sớm triển khai những dự án mang tính cấp bách trong thời gian tới.
Viết bình luận mới