HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đề nghị công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
  • 25/02/2020 17:02
  • Sáng 25/2, Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới tỉnh Đắk Nông tổ chức Họp thẩm định xét công nhận 5 xã: Đắk Wil, Tâm Thắng (Cư Jút), Đức Mạnh (Đắk Mil), Kiến Thành ( Đắk R’lấp), Đắk R’Moan (Gia Nghĩa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Viết bình luận mới