HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • “Đặt tên” cho cây rừng ở Đắk R’lấp
  • 10/03/2018 10:01
  • Để gìn giữ những rặng thông còn sót lại trên địa bàn, các đơn vị ở huyện Đắk R’lấp đã đánh dấu, điểm tên được gần 3.000 cây thông. Địa phương hy vọng rằng, với cách làm này sẽ góp phần bảo vệ những cây thông một cách hiệu quả!
Viết bình luận mới