HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm
  • 08/05/2018 17:31
  • Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 4 vào sáng ngày 8/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn nhấn mạnh, phấn đấu trong tháng 5 và tháng 6, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra trong năm 2018 phải hoàn thành trên 60%.
Viết bình luận mới