HOTLINE: 0834 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
  • Đánh giá kinh tế, xã hội, ANQP tháng 2
  • 06/03/2018 16:46
  • Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu, thời gian tới, UBND các huyện, thị xã cần chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với Giám đốc các sở, ngành để kịp thời giải quyết các vấn đề còn vướng mắc.
Viết bình luận mới