• Đánh giá công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
  • 13/07/2020 17:10
  • Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban dân vận Trung ương, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải với các đầu cầu trong cả nước.
Viết bình luận mới